LANDSVERORDENING van de 8ste mei 1961 tot regeling van de toekenning van landsstudietoelagen

Geldend van 30-08-1972 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiële naam regeling LANDSVERORDENING van de 8ste mei 1961 tot regeling van de toekenning van landsstudietoelagen
Citeertitel Landsstudietoelagenregeling
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Koninklijk Besluit van 18 juli 1919 (Stb. no. 499; P.B. 1919, no. 86), houdende regelen omtrent de beschikbaarstelling enz. van koloniale studiebeurzen ten behoeve van jongelieden, uit de koloniën Suriname en Curaçao afkomstig, voor hunne opleiding of voortgezette opleiding in Nederland, alsmede het besluit van 10 maart 1920 (P.B. 1920, no. 15) ter uitvoering van bovengenoemd Koninklijk Besluit. Andere dan de vermelde wetshistorische gegevens zijn niet bekend over de wijzigingsregelingen van 26-1-1968 (P.B. 1968, no. 17; wijziging art. 3, 5, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26), 18-12-1968 (P.B. 1968, no. 199; wijziging art. 6A), 15-6-1971 (P.B. 1971, no. 74; wijziging art. 2, 4, 5, 14, 16) en 21-8-1972 (P.B. 1972, no. 166; wijziging art. 2, 4, 5).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-1972 art. 5

21-08-1972

P.B. 1972, no. 167

1972-1973-19