Brandbeveiligingsverordening 2012

Geldend van 05-05-2012 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Brandbeveiligingsverordening 2012
Citeertitel Brandbeveiligingsverordening 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet Veiligheidsregio's, art. 3
  2. Bouwbesluit 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Brandbeveiligingsverordening 2010. Deze regeling werkt met terugwerkende kracht tot 1 april 2012.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-05-2012 01-04-2012 nieuwe regeling

16-04-2012

Vaalser Weekblad, 27-04-2012

Mandriolo 120003