Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Geldend van 01-10-2012 t/m 01-01-2015

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Hulst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën / Belastingen / Leges

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 1, lid 2
  2. Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door de Gemeenteraad is op 20-09-2012 bij Rb2012/43 toestemming verleend aan het college van burgemeester en wethouders voor het aangaan van deze regeling; Deze regeling behoort tot collectie van gemeente Terneuzen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2012 01-01-2015 Nieuwe regeling

25-09-2012

Provinciale Zeeuwse Courant, 29-09-2012; Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad, 03-10-2012

AV/12.0578