Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Kreijel 2012

Geldend van 26-10-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederweert
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats Kreijel 2012
Citeertitel Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats Kreijel 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de lijkbezorging, art. 35
  2. Wet op de lijkbezorging, art. 90
  3. Gemeentewet, art. 108, lid 1
  4. Gemeentewet, art. 147, lid 1
  5. Gemeentewet, art. 147, lid 2
  6. Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats van 20 december 1994.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement gemeentelijke begraafplaats Kreijel 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2012 nieuwe regeling

19-06-2012

Weekblad van Nederweert, 18-10-2012

2012- 42