Bouwverordening Rotterdam 2010

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bouwverordening Rotterdam 2010
Citeertitel Bouwverordening Rotterdam 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet, art. 8
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1 en 2.2
  3. artikel 108 van de Gemeentewet
  4. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8

24-02-2022

gmb-2023-435670

Onbekend.
02-10-2017 01-01-2024 2014-35 wijz. 4

30-09-2010

Gemeenteblad 2010-159

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 september 2010, registratienummer 491675; raadsstuk 2010-2188