Nota Kwaliteitseisen voor terrassen, beleidsregels voor terrassen

Geldend van 16-04-2010 t/m 31-12-2016

Intitulé

Nota Kwaliteitseisen voor terrassen, beleidsregels voor terrassen

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Gemeenteblad 2010

Nota Kwaliteitseisen voor terrassen, beleidsregels voor terrassen

De burgemeester heeft de nota Kwaliteitseisen voor Terrassen Rotterdam vastgesteld. Doel van de nota is de kwaliteit van de buitenruimte in het algemeen en van terrassen in het bijzonder, in het belang van een prettig, veilig en aangenaam verblijfsklimaat en een aantrekkelijke en economisch sterke woonstad, te verbeteren. De nota is een uitwerking van de Horecanota 2007-2011 en de Visie Openbare Ruimte Binnenstad Rotterdam (registratienummer 09/8917).

De Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008 vormt de juridische basis voor de nota. Een exploitatievergunning wordt verleend door de burgemeester. Ingevolge artikel 2.3.8 van de APV Rotterdam 2008 beslist de burgemeester in dat verband tevens over de ingebruikneming van de openbare weg (terras).

De nota bevat beleidsregels die de burgemeester bij de verlening van een exploitatievergunning toepast. In deze beleidsregels zijn eisen vastgelegd ten aanzien van afmeting en uitstraling van terrassen, voornamelijk betrekking hebbend op aspecten zoals afbakening, vrije doorgang, plaatsing van parasols en heaters, toepassing van reclame, opslag en onderhoud, alsmede het terrassenseizoen.

De Nota Kwaliteitseisen voor terrassen treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin dit bericht wordt geplaatst.

De integrale tekst van de Nota Kwaliteitseisen voor terrassen en de daarin opgenomen beleidsregels is te vinden op www.rotterdam.nl/terrassenbeleid.

Aldus vastgesteld op 8 december 2009.

De burgemeester,

Ing. A. Aboutaleb

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 9 april 2010 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)