AUTEURSVERORDENING 1913

Geldend van 01-03-2004 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiële naam regeling AUTEURSVERORDENING 1913
Citeertitel Auteursverordening 1913
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de algemeene verordening van 20 Juni 1883 (P.B. No. 5), houdende regeling van het auteursrecht in de kolonie Curaçao. Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 7-5-1975 (P.B. 1975, no. 70) is vastgesteld bij landsbesluit van 7-10-1975 (P.B. 1975, no. 192). Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 15-3-2001 (P.B. 2001, no. 24) is vastgesteld bij landsbesluit van 19-2-2004 (P.B. 2004, no. 19).

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste november 1999 ter uitvoering van artikel 25a van de Auteursverordening 1913 (P.B. 1913, no. 3) (Landsbesluit ISBN-nummers) zoals gewijzigd bij Landsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 12de juli 2006(P.B. 2006, no. 58)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2004 art. 8

16-02-2004

P.B. 2004, no. 16

2003 - 2004 - 2805