Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Intitulé

Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant

 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Overwegende dat op 1 oktober 2012 de Wet Revitalisering Generiek Toezicht in werking treedt;

Overwegende dat op basis van deze wet de generieke toezichtsinstrumenten van ‘schorsing en vernietiging’ en ‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’ voor de meeste toezichtsgebieden leidend worden;

Overwegende dat het instrument ‘indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing’ een provinciale bevoegdheid betreft en daarom dient te worden gebaseerd op een provinciaal beleidskader;

 

Besluiten vast te stellen het algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant.

Dit beleidskader treedt in werking op 1 oktober 2012.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 4 september 2012
Gedeputeerde Staten voornoemd,
de voorzitter prof. dr. W.B.H.J. van de Donk
de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

Bijlage

Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing provincie Noord-Brabant.