Regeling vervallen per 01-11-2023

Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012

Geldend van 03-02-2016 t/m 31-10-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Flevoland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012
Citeertitel Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp grondwaterheffing, subsidies
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Provinciewet, art. 143
  2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2016 01-11-2023 art. 1, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 31

27-01-2016

Provinciaal blad, 2016, 591

1805949
01-10-2012 03-02-2016 nieuwe regeling

05-09-2012

Provinciaal blad, 2012, 29

Statenvoorstel HB 1340850