Regeling vervallen per 18-01-2023

Verordening elektronische bekendmaking Gelderland 2012

Geldend van 24-01-2014 t/m 17-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening elektronische bekendmaking Gelderland 2012
Citeertitel Verordening elektronische bekendmaking Gelderland 2012
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp bestuurlijke organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 145.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-2014 18-01-2023 Wijziging regeling

26-06-2013

Provinciaal Blad, 2014/14

PS2013-508
28-09-2012 01-10-2011 24-01-2014 Nieuw

26-09-2012

Provinciaal Blad, 2012/149

PS2012-657