Aanwijzingsbesluit aanwijzen plaatsen in de bebouwde kom als bedoeld in artikel 2.57, tweede lid en artikel 2.58, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2010

Geldend van 08-09-2012 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit aanwijzen plaatsen in de bebouwde kom als bedoeld in artikel 2.57, tweede lid en artikel 2.58, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2010

Burgemeester en wethouders van Eemnes;

Overwegende,

dat het wenselijk is om plaatsen aan te wijzen binnen de bebouwde kom waar de eigenaar of houder van een hond, die hond niet aangelijnd mag laten verblijven of laten lopen;

dat het college op grond van het bepaalde in artikel 2.57, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Eemnes 2010 bevoegd is om dergelijke plaatsen aan te wijzen;

dat het wenselijk is om plaatsen aan te wijzen binnen de bebouwde kom waar de eigenaar of houder van een hond niet verplicht is ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet;

dat het college op grond van het bepaalde in artikel 2.58, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Eemnes 2010 bevoegd is om dergelijke plaatsen aan te wijzen

Ondertekening

Eemnes, 28 augustus 2012
Burgemeester en wethouders van Eemnes,
De secretaris, De burgemeester,
Ing. P.H. van Dijk R. van Benthem RA

Bijlage Bijlagen

hondenuitlaatplaatsen binnen bebouwde kom Eemnes