Regeling vervallen per 20-12-2016

Algemene Subsidieverordening 2013

Geldend van 01-11-2012 t/m 19-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Subsidieverordening 2013
Citeertitel Algemene Subsidieverordening 2013
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp subsidie
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

In afwijking van hetgeen in de verordening is genoemd geldt als datum inwerkingtreding de 8e dag na publicatie

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2012 20-12-2016 Nieuwe regeling

27-09-2012

Wijdemeren Informeren, 24-10-2012

Algemene Subsidieverordening 2013