Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing (gedeputeerde staten)

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing (gedeputeerde staten)
Citeertitel Algemeen beleidskader indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet Bestuurswet, art. 4:81; Provinciewet, art. 121; Gemeentewet, art. 124

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2012 Nieuwe regeling

04-09-2012

Provinciaal Blad, 2012, 19

12020550