Regeling vervallen per 05-08-2017

Vaststellen kaart alcoholverbod

Geldend van 01-01-2010 t/m 04-08-2017

Intitulé

Vaststellen kaart alcoholverbod

Registratienummer: 09.60322

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen het collegevoorstel d.d. 16 december 2009;

 • -

  gelet op de besluiten d.d. 17 juni 1997, 4 december 2001 (reg.nr. 01.18929), 24 juli 2007 (reg.nr. 07.32885) en 3 maart 2009 (reg.nr. 09.05328).

besluit

tot vaststellen van een

kaart waarop de gebieden zijn aangewezen waar een alcoholverbod geldt.

Alcoholverbodsgebieden

 • -

  te bepalen dat bovenstaande wordt bekendgemaakt;

 • -

  voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur;

 • -

  daarnaast bekend te maken via publicatie in het gemeenteblad;

 • -

  dit besluit treedt inwerking op 1 januari 2010.