Beleidsregel hondenbeleid

Geldend van 22-02-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stichtse Vecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel hondenbeleid
Citeertitel Hondenbeleid
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-1594 exb-2018-1595 exb-2018-1596 exb-2018-1597 exb-2018-1598 exb-2018-1599 exb-2018-1600 exb-2018-1601 exb-2018-1602 exb-2018-1603

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 2:57 en 2:58
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. het hondenbeleid. Voor Breukelen en Loenen aan de Vecht is op 10 juni 2014 nieuw beleid vastgesteld. De nieuwe regeling vervangt deze besluiten in Breukelen en Loenen aan de Vecht. Op 15 december 2015 heeft het college besluiten genomen over hondenuitlaatgebieden in Maarssen en Maarssenbroek. Deze zijn op 23 december gepubliceerd in de Vechtstroom. De besluiten zijn toegevoegd.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2017 Wijziging zebraspoor Maarssenbroek

14-02-2017

website gemeente Stichtse Vecht

Beleid
28-09-2012 22-02-2017 Nieuwe regeling

11-09-2012

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek, 27-09-2012

Beleid