Regeling vervallen per 22-12-2015

Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Geldend van 16-01-2014 t/m 21-12-2015

Algemeen

Overheidsorganisatie Leiden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening 2009
Citeertitel Algemene Plaatselijke Verordening 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1. Aanwijzing collectieve festiviteiten (art. 4:2)

2. Gebiedsaanwijzing max. stallingsduur fietsen (art. 5:12A)

3. Beleidsregels terrassen (art. 2:28)

4. Aanwijzing gevaarlijke hondenrassen (art. 2:59)

5. Gebiedsaanwijzing verbod alcohol- en drugs-

gebruik (art. 2:74)

6. Beleidsregel gebiedsontzegging Valkenpad e.o. (art. 2:2)

7. Beleidsregel gebiedsontzegging Papegaaisbolwerk e.o. (art. 2:2)

8. Beleidsregel Collectes en Inzamelingen (art. 5:13)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2014 22-12-2015 Wijzigingen in artikel 2:29 eerste lid, onder c

10-10-2013

Stadskrant, 16 oktober 2013

RV. 13.0092
01-04-2013 16-01-2014 Wijzigingen in afdeling 7 Evenementen: artikelen 2:24,5e lid en 2:25, 4e lid

14-03-2013

Stadskrant, 27 maart 2013

RV. 13.0018
29-12-2012 01-04-2013 Toevoeging nieuw artikel 2.34b, afdeling 8A

18-12-2012

Stadskrant, 28 december 2012

RV. 12.0130
14-04-2012 29-12-2012 Wijziging van artikelen: 2.1, 2.24, 2.25, 2.28, 2.29, 2.74, 5.12 en 5.12a. Vervallen artikel: 2.67. Toegevoegd: art. 2.48b en afdeling 10a

05-04-2012

Stadskrant, 13 april 2012

RV. 12.0016
14-04-2012 14-04-2012 wijziging artikelen 2:24, 4:1, 4:2, 4:3

09-06-2011

Stadskrant, 13 april 2012

RV. 11.0038
31-12-2011 14-04-2012 nieuw artikel 1:9 en 1:10

01-12-2011

Stadskrant, 30 december 2011

Rv. 11.0107
16-04-2011 01-04-2011 31-12-2011 nieuw artikel 2:48a

31-03-2011

Stadskrant, 15 april 2011

Rv. 11.0013
17-07-2010 12-04-2011 nieuwe regeling

29-06-2010

Stadsblad, 9 juli 2010

Rv. 10.0013
17-07-2010 12-04-2011 nieuwe regeling

29-06-2010

Stadsblad, 9 juli 2010

Rv. 10.0013