Lotingsregelement particuliere bouwkavels woningbouw Gemeente Bronckhorst 2008

Geldend van 16-07-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Lotingsregelement particuliere bouwkavels woningbouw Gemeente Bronckhorst 2008
Citeertitel Lotingsregelement particuliere bouwkavels woningbouw Gemeente Bronckhorst 2008
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2018-27429 exb-2018-27430

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2008 Nieuwe regeling

15-07-2008

Contact, 28-07-2002008

Z02662 BW08-03130