Regeling vervallen per 20-03-2014

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, vaste vervangers en commissieleden 2009

Geldend van 05-02-2009 t/m 19-03-2014 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2009

Algemeen

Overheidsorganisatie Zutphen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, vaste vervangers en commissieleden 2009
Citeertitel Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden, vaste vervangers en commissieleden 2009
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 44, lid 2 en 3
  2. Gemeentewet, art. 95 t/m 99
  3. Gemeentwet, art. 147
  4. Rechtspositiebesluit wethouders
  5. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-2009 01-01-2009 20-03-2014 Nieuwe regeling

12-01-2009

28-1-2009

2008.14594