Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Geldend van 27-09-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011
Citeertitel Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Arbeidsomstandighedenwet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2012 Nieuwe regeling

11-09-2012

De Ahrenberger, 26-09-2012

Onbekend