Beheersverordening algemene begraafplaats Druten 2011

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beheersverordening algemene begraafplaats Druten 2011
Citeertitel Beheersverordening algemene begraafplaats Druten 2011
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Beheer algemene begraafplaats Druten
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening ter vervanging van de Beheersverordening algemene begraafplaats Druten 2001.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011 Nieuwe verordening

09-12-2010

De Waalkanter van 15-12-2010

10-47 RB