Regeling vervallen per 22-09-2016

Kosten bij invordering, beleidsregel

Geldend van 03-12-2009 t/m 21-09-2016

Intitulé

Kosten bij invordering, beleidsregel

Registratienummer 09.51082

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn;

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet Bestuursrecht en de artikelen 4:98, 4:113 en 4:120 Awb

besluit

vast te stellen

beleidsregel Kosten bij invordering

Door de invoering van de vierde tranche kan het college op grond van de Awb bij invordering de kosten van de aanmaning, het dwangbevel en de wettelijk rente in rekening brengen aan de schuldenaar. Dit kan het college doen wanneer de schuldenaar binnen 6 weken niet betaalt of een betalingsregeling heeft getroffen.

Wanneer het college bij de invordering van een schuld gebruik maakt van de diensten van een deurwaarder worden door de deurwaarder standaard de kosten van de aanmaning, het dwangbevel en de wettelijk rente in rekening gebracht. Wanneer deze kosten niet zijn opgenomen in de beschikking (eerste aanschrijving) aan de schuldenaar dan kan de deurwaarder deze kosten niet bij de schuldenaar in rekening brengen. De kosten worden in dat geval bij het college in rekening gebracht.

Besloten is om in de eerste aanschrijving op te nemen dat wanneer door de schuldenaar niet gereageerd wordt de kosten van de aanmaning, het dwangbevel en de wettelijk rente in rekening worden gebracht.

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na publicatie.

  • 2.

    te bepalen dat deze beleidsregel bekend wordt gemaakt door opname in het Gemeenteblad en vervolgens door voor een ieder ter inzage legging van dit besluit bij de afdeling Communicatie

    gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 uur tot 15.00 uur.

  • 3.

    daarnaast deze beleidsregel bekend te maken aan de CliëntenPlusRaad en de cliënten van de afdeling Werk en Bijstand.