Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012

Geldend van 01-08-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012
Citeertitel Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2012 01-08-2012 Onbekend

15-12-2011

Weekblad Boekel & Venhorst, d.d. 5-9-12

Z/15661