Brandbeveiligingsverordening Boekel 2012

Geldend van 13-06-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Brandbeveiligingsverordening Boekel 2012
Citeertitel Brandbeveiligingsverordening Boekel 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Onbekend
  2. Wet Veiligheidsregio's, artikel 3
  3. Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011, 416 en 676)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2012 Onbekend

24-05-2012

Gemerts nieuwsblad, 12 juni 2012

Z/017042 AB/008334