Beleidsnota bestrijding permanente bewoning van recreatieverblijven in de gemeente Oldebroek

Geldend van 05-10-2005 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldebroek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsnota bestrijding permanente bewoning van recreatieverblijven in de gemeente Oldebroek
Citeertitel Beleidsnota bestrijding permanente bewoning van recreatieverblijven
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-2005 nieuwe regeling

27-09-2005

Huis aan Huis, 04-10-2005

Extern werkend, nr. 2005004075