Beleidsregel naamgeving openbare ruimte

Geldend van 04-05-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel naamgeving openbare ruimte

Burgemeester en wethouders van Velsen,

gelet op:

 • • artikel 2, lid 2 van de Verordening naamgeving en nummering adressen Velsen 2010;

 • • artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien het voorstel van de afdeling Informatiemanagement;

BESLUIT:

 • 1.

  vast te stellen de Beleidsregel naamgeving openbare ruimte Velsen 2012;

 • 2.

  te bepalen dat het besluit onder 1 in werking treedt op de dag na officiële bekenndmaking ervan in het weekblad De Jutter/De Hofgeest

Nadere regels in acht te nemen door de Commissie Naamgeving openbare ruimte:

 • 1.

  De naam van de openbare ruimte mag niet te lang zijn;

 • 2.

  Nieuwe namen mogen niet te veel lijken op reeds bestaande namen;

 • 3.

  De naam van de openbare ruimte in een bestaand gebied moet aansluiten op het thema van de omliggende ruimten;

 • 4.

  Namen die zich gemakkelijk laten verbasteren naar bijvoorbeeld belachelijke of dubbelzinnige namen worden niet voorgesteld;

 • 5.

  Uitspreekbaarheid van de naam van de openbare ruimte is belangrijk;

 • 6.

  Bedrijven worden per definitie niet vernoemd. Een uitzondering kan worden gemaakt voor bedrijven die op grond van historie/traditie door naamsbekendheid op een speciale manier aan stad of streek verbonden zijn/waren;

 • 7.

  Bij vernoeming van personen:

 • a. moet de te vernoemen persoon ten minste tien jaar geleden overleden zijn; Uitzondering hierop vormen de leden van het Koninklijk Huis. Zij kunnen al tijdens het leven worden vernoemd.

 • b. moet de te vernoemen persoon van onbesproken gedrag en onomstreden zijn;

 • c. moet de te vernoemen persoon van groot belang zijn geweest voor de gemeente Velsen of de samenleving in bredere zin;

 • d. dient, indien mogelijk, de instemming te worden gevraagd van de naaste familie van de te vernoemen persoon;

 • e. met alleen plaatselijke bekendheid:

 • 1.

  moet de te vernoemen persoon op maatschappelijk, bestuurlijk, economisch, sport- of cultureel gebied een belangrijke en langdurige bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van die sector in Velsen. Dit niet alleen door een brede inzet in zijn/haar beroepsuitoefening, maar ook en vooral door diverse nevenactiviteiten. De bijdrage moet betrekking hebben op zaken van algemeen belang die de belangenbehartiging/vertegenwoordiging van doelgroepen overstijgen en meer omvatten dan het oprichten en/of (langdurig) leiden en uitbouwen van een onderneming, stichting of vereniging;

 • 2.

  moet de te vernoemen persoon bij voorkeur in Velsen geboren zijn of in Velsen woonachtig zijn (geweest).

Toelichting

Een eenmaal gegeven naam is niet dan wel met moeite en met vaak grote kosten te veranderen. Het is dus zaak om naamgeving zo weloverwogen mogelijk te doen.

Voorkomen moet worden dat een eenmaal gegeven naam in een later stadium minder gelukkig zou kunnen worden gevonden.

 • Ad

  1

 • De

  naam mag niet langer zijn dan 24 karakters (zie NEN-norm 5825 van september 2002).

 • Te

  lange namen kunnen problemen opleveren in het spraakgebruik, maar ook bij geautomatiseerde administraties zoals bij het GBA van de Nederlandse gemeenten.

 • Ad

  2

 • Namen

  die (te) veel op elkaar lijken, kunnen verwarring veroorzaken; dit veroorzaakt dus slechte vindbaarheid. Denk hierbij aan de hulpdiensten die daardoor niet (op tijd) op de juiste locatie aanwezig kunnen zijn.

 • Ad

  3

 • Wijken

  voorzien van een bepaald soort categorie straatnaam verhoogt de vindbaarheid in hoge mate.

 • Ad

  4

 • Gezien

  de vindingrijkheid van mensen is verbastering niet geheel uit te sluiten, maar men doet er goed aan om het zo veel mogelijk uit te sluiten.

 • Ad

  5

 • Ook

  kinderen moeten straatnamen goed verstaanbaar kunnen uitspreken.

 • Ad

  6

 • Er

  dient te worden gewaakt voor mogelijke belangenverstrengeling van overheid en bedrijfsleven en ook de schijn daarvan dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

 • Ad

  7

 • Om 

  er zeker van te zijn dat de te vernoemen persoon onomstreden is, wordt een periode van 10 jaar gehanteerd.

 • Eventuele

  zaken die de persoon in een negatief daglicht zouden kunnen stellen, zullen over het algemeen binnen deze periode naar voren komen.

 • Er

  moet een antecedentenonderzoek naar de te vernoemen persoon plaatsvinden.

 • Bij

  vernoeming van personen uit de Tweede Wereldoorlog moet eerst informatie worden ingewonnen bij het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie).