Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de fauna en flora specimen vallende onder de Verordening bescherming fauna en flora

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de fauna en flora specimen vallende onder de Verordening bescherming fauna en flora

HOOFDSTUK I Flora

Artikel 1

Als beschermde flora wordt aangemerkt:

 • A.

  De Ipomoea sphenophylla ook bekend onder de naam "Statia Morning Glory".

 • B.

  De navolgende inheemse planten behorende tot de familie der orchidee-achtigen:

  • 01.

   Epidendrum ciliare

  • 02.

   Epidendrum diforme

  • 03.

   Epidendrum Kraenzlinii

  • 04.

   Epidendrum secundum

  • 05.

   Oncidium urophyllum

  • 06.

   Brassavola cucullata

  • 07.

   Tetramicra canaliculata

  • 08.

   Spiranthes elata

  • 09.

   Spiranthes lanceolate

  • 10.

   Jacquiniella globosa

  • 11.

   Prescottia stachyodes

  • 12.

   Erythrodes hirtella

  • 13.

   Erythrodes plantaginea

  • 14.

   Polystachya concreta

  • 15.

   Liparis nervosa

HOOFDSTUK II Fauna

Artikel 2

Als beschermde fauna wordt aangemerkt:

De Iguana delicatissima, een inheemse leguaan.

HOOFDSTUK III Natuurlandschappen

Artikel 3

Als gezichtsbepalende natuurlandschappen of unieke bomen/planten worden aangemerkt:

 • A.

  De buitenhelling van de vulkaan "The Quill" vanaf de tweehonderdvijftig (250) meter hoogtelijn alsmede de binnenwanden van de krater en de vegetatie in de krater.

 • B.

  De gebieden welke worden aangeduid als:

  • 1.

   "Boven"

  • 2.

   "Venus"

  • 3.

   "Gilboa Hill”

  • 4.

   "Signal Hill”

  • 5.

   "Bergje".

 • C.

  De kapokboom in de lokatie "Lower Town”, nader aangegeven op bijlage I bij dit besluit.

 • D.

  De klifwand in het gebied "Lower Town" over de lengte vanaf het haventerrein tot en met de haarspeldbocht bij "King's Well" zoals nader is aangeduid op bijlage II bij dit besluit.

HOOFDSTUK IV Ontheffingsvoorwaarden

Artikel 4

Op grond van artikel 7 van de verordening kan ontheffing worden verleend in geval van:

 • a.

  het in gedrang komen van de verkeersveiligheid;

 • b.

  bedreiging van privé eigendommen door molest;

 • c.

  wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 5

Een verzoek om ontheffing wordt om advies voorgelegd aan:

 • -

  de plaatselijke politie autoriteiten;

  bij verkeersveiligheid.

 • -

  de dienst Openbare Werken van het eilandgebied Sint Eustatius;

  bij (bouw)technische beoordelingen,

 • -

  bij een of een combinatie van de volgende instanties:

  natuur- en milieudeskundigen in dienst bij het eilandgebied, het Departement van Volksgezondheid en Milieu Hygiëne (Vomil), een onafhankelijk (natuurdeskundig) instituut/organisatie, bij het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 6

Voor het in behandeling nemen van het ontheffingsverzoek worden administratieve kosten in rekening gebracht waarvan de hoogte is vastgesteld op Naf 100,- per verzoek.

Artikel 7

Voor de ontheffingsvergunning worden leges geheven waarvan de hoogte van het bedrag is vastgesteld in de Retributieverordening Sint Eustatius.

HOOFDSTUK V Slotartikelen

Artikel 8

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die zijner afkondiging