Regeling vervallen per 01-01-2017

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Geldend van 01-07-2006 t/m 31-12-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene Wet bestuursrecht, Politiewet1993, de Brandweerwet 1985, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de Wet ambulancevervoer/Wet Ambulancezorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt Gemeenschappelijke regeling Regionale Hulpverleningsdienst Brabant-Noord en Gemeenschappelijk Meldcentrum Brabant-Noord

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2006 01-01-2017 Nieuwe regeling

29-06-2006

Infopagina 19-07-2006

2006/38