Regeling vervallen per 10-11-2023

Ondermandaat Regionale Afvalstoffenverordening

Geldend van 15-10-2009 t/m 09-11-2023

Intitulé

Ondermandaat Regionale Afvalstoffenverordening

Corsaregistratie: 09.40670

Het college van burgemeester en wethouders

gelezen het voorstel van de afdeling Advies en Control d.d. 25 augustus 2009;

overwegende dat op grond van het Mandaatbesluit handhaving Regionale Afvalstoffenverordening West-Friesland

Omschrijving bevoegdheid

Mandaat-verlener

Gemanda-

teerde

Ondermandaat (separaat besluit nodig)

Wet- en (beleids)- regelgeving

Het opleggen van een last onder dwangsom ad. 500,-- in het kader van de artikelen Regionale Afvalstoffenverordening West-Friesland 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31

Dagelijks bestuur van het CAW

college

ja, toegestaan (aan het afdelingshoofd Veiligheid, Vergunning en Handhaving en het bureauhoofd Stadstoezicht)

Algemene wet bestuursrecht, Mandaatbesluit handhaving Regionale Afvalstoffen-verordening West-Friesland

Het opleggen van een last onder bestuursdwang in het kader van de artikelen Regionale Afvalstoffenverordening West-Friesland 13; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31

Dagelijks bestuur van het CAW

college

ja, toegestaan (aan het afdelingshoofd Veiligheid, Vergunning en Handhaving en het bureauhoofd Stadstoezicht)

Algemene wet bestuursrecht,

Mandaatbesluit handhaving Regionale Afvalstoffen-verordening West-Friesland

het college bevoegd is ondermandaat te verlenen;

overwegende dat het om organisatorische redenen en ook uit praktisch oogpunt gewenst is om ten aanzien van deze bevoegdheden op het uitvoerende vlak ondermandaat te verlenen aan de volgende medewerkers:

Afdelingshoofd Veiligheid, Vergunning en Handhaving en

Bureauhoofd Stadstoezicht.

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit handhaving Regionale Afvalstoffenverordening West-Friesland;

besluit:

  • 1.

    Ondermandaat verlenen aan het afdelingshoofd Veiligheid, Vergunning en Handhaving en het bureauhoofd Stadstoezicht voor het opleggen van een last onder dwangsom ad. 500,-- in het kader van de artikelen Regionale Afvalstoffenverordening West-Friesland 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31;

  • 2.

    Ondermandaat verlenen aan het afdelingshoofd Veiligheid, Vergunning en Handhaving en het bureauhoofd Stadstoezicht voor en het opleggen van een last onder bestuursdwang in het kader van de artikelen Regionale Afvalstoffenverordening West-Friesland 13; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31;

  • 3.

    Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.