Regeling vervallen per 31-01-2013

Regeling inzake de verstrekking van dienstkleding aan bepaalde categorieën van ambtenaren

Geldend van 01-03-1994 t/m 30-01-2013

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling inzake de verstrekking van dienstkleding aan bepaalde categorieën van ambtenaren
Citeertitel Regeling inzake de verstrekking van dienstkleding aan bepaalde categorieën van ambtenaren
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de regeling inzake de verstrekking van dienstkleding aan bepaalde categorieën van ambtenaren, vastgesteld bij besluit van 15 februari 1977

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-1994 31-01-2013 Nieuwe regeling

20-10-1993

Geen

Niet bekend