LANDSVERORDENING tot regelen van de organisatie en het beheer van de landelijke brandweer Sint Maarten

Geldend van 30-05-2015 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Sint Maarten
Organisatietype Koninkrijksdeel
Officiƫle naam regeling LANDSVERORDENING tot regelen van de organisatie en het beheer van de landelijke brandweer Sint Maarten
Citeertitel Organisatie- en Beheersverordering Brandweer
Vastgesteld door regering en Staten gezamenlijk
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Brandweer
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-05-2015 Art. 16

17-04-2015

AB 2015, no. 9

Onbekend
10-10-2010 30-05-2015 geconsolideerde tekst (GT)

21-02-2013

AB 2013, GT no. 11

Onbekend