Regeling vervallen per 13-01-2018

Beleidsregel subsidieverstrekking gemeentelijke monumenten 2008

Geldend van 04-12-2008 t/m 12-01-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2008

Algemeen

Overheidsorganisatie Uden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel subsidieverstrekking gemeentelijke monumenten 2008
Citeertitel Beleidsregel subsidieverstrekking gemeentelijke monumenten 2008
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, Art. 4:81

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervangt de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2002

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2008 01-01-2008 13-01-2018 Nieuwe regeling

25-11-2008

Infopagina 03-12-2008

B&W-besluit 25-11-2008