Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling aanbrengpremie gemeente Heemstede

Geldend van 07-11-2007 t/m 31-12-2019

Intitulé

Regeling aanbrengpremie gemeente Heemstede

Voor het aanbrengen van een nieuwe collega kan een aanbrengpremie van maximaal € 200,- netto worden toegekend. De aanbrengpremie dient om medewerkers te stimuleren kandidaten voor functies aan te brengen en hen ervoor te belonen indien de aangebrachte kandidaat daadwerkelijk aangenomen wordt. De hoogte van de premie is afhankelijk van de vraag of er wel of geen personeelsadvertentie voor externe werving is geplaatst: wordt de aangebrachte kandidaat aangesteld zonder dat er voor de betreffende vacature een personeelsadvertentie geplaatst is, dan bedraagt de premie € 200,- netto, is er wel een personeelsadvertentie geplaatst geweest dan bedraagt de premie € 100,- netto.

Wat wordt er verstaan onder “aanbrengen” ?

 • 1)

  Onder “aanbrengen” wordt verstaan het persoonlijk benaderen van mensen uit het eigen netwerk (privé en zakelijk) met als doel hen te motiveren om te solliciteren op een vacature bij de gemeente Heemstede.

Wanneer kan een aanbrengpremie toegekend worden?

 • 2)

  De aanbrengpremie wordt alleen toegekend als de aangebrachte kandidaat als ambtenaar wordt aangesteld bij de Gemeente Heemstede aangegaan of als de aangebrachte persoon gaat werken voor de vrijwillige brandweer.

 • 3)

  De aanbrengpremie wordt alleen toegekend als de aanbrenger, voordat dat een getipte kandidaat daadwerkelijk solliciteert, bij de leidinggevende die verantwoordelijk is voor de vervulling van de vacature gemeld heeft dat hij of zij de eventuele kandidaat getipt of geïnformeerd heeft. En als de kandidaat expliciet kenbaar maakt door wie hij of zij benaderd is.

 • 4)

  De aanbrengpremie wordt niet toegekend voor het aanbrengen van

  • a)

   Extern adviseurs, freelancers, etc.

  • b)

   Stagiaires,

  • c)

   Uitzendkrachten en gedetacheerden,

  • d)

   Vrijwilligers anders dan voor de brandweer,

  • e)

   Andere personen die zonder dienstverband werk gaan verrichten voor de Gemeente Heemstede,

  • f)

   Personen die al tijdelijk als uitzendkracht of anderszins voor de gemeente Heemstede werkzaam waren.

Wie kunnen (niet) voor een aanbrengpremie in aanmerking komen?

 • 5)

  Voor de aanbrengpremie kunnen in aanmerking komen: ambtenaren van de gemeente Heemstede;

 • 6)

  Leden van de Directie, afdelings- en bureauhoofden ingeval het een vacature van de eigen afdeling betreft, en alle medewerkers van de afdeling P&O kunnen niet in aanmerking komen voor een aanbrengpremie.

Hoe kan de aanbrengpremie aangevraagd worden?

 • 7)

  Een medewerker kan mondeling of schriftelijk verzoeken om het toekennen van de aanbrengpremie bij het hoofd van de afdeling P&O.

Hoe en door wie wordt besloten de aanbrengpremie al dan niet toe te kennen?

 • 8)

  Over het verzoek vindt overleg plaats tussen de leidinggevende en directeur van de afdeling waar de nieuwe medewerker aangesteld is en het hoofd van de afdeling P&O.

 • 9)

  Het hoofd van de afdeling P&O beslist over de toekenning.

 • 10)

  In alle gevallen waarin het bovenstaande niet of niet of niet in redelijkheid voorziet, kan in afwijking hiervan worden besloten.

Ondertekening

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 6 november 2007.