Onderwijsachterstandsplan 2006-2010

Geldend van 07-03-2007 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gilze en Rijen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Onderwijsachterstandsplan 2006-2010
Citeertitel Onderwijsachterstandsplan 2006-2010
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp onderwijs
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-2007 nieuwe regeling

07-03-2007

Weekblad Gilze en Rijen, 07032007

College B&W, 06032007