Regeling vervallen per 25-02-2021

Archeologieverordening Rotterdam

Geldend van 12-11-2009 t/m 24-02-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Archeologieverordening Rotterdam
Citeertitel Archeologieverordening Rotterdam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Monumentenwet 1988, art. 38
  2. Gemeentewet, art. 149
  3. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)
  4. Geen.
  5. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
  6. Gemeenteblad 2009

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Overgangsrecht: Hoofdstuk 3 van de Monumentenverordening Rotterdam 2003 wordt ingetrokken. Aanvragen om vergunning als bedoeld in artikel 14 van Monumentenverordening Rotterdam 2003, waarop nog niet is beslist, worden geacht een melding te zijn als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, van deze verordening. De archeologisch belangrijke plaatsen, die zijn aangewezen op grond van hoofdstuk 3 van de Monumentenverordening Rotterdam 2003, worden gelijkgesteld met archeologisch belangrijke plaatsen die zijn aangewezen op grond van artikel 3 van deze verordening. De reeds door het college vastgestelde Archeologische Waardenkaart Rotterdam wordt gelijkgesteld met een archeologische waardenkaart als bedoeld in artikel 2 van deze verordening. Grondslagen Monumentenwet 1988, art. 38 Gemeentewet, art. 149 Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 1.Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Gemeenteblad 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Gemeenteblad 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-11-2009 25-02-2021 nieuwe regeling

05-11-2009

Gemeenteblad 2009-135

Voorstel burgemeester en wethouders 29 september 2009; 09/35; raadsstuk 2009-2840