Regeling vervallen per 13-08-2012

Aanpassing arbeidsvoorwaarden gemeente Montfoort, juli 2012

Geldend van 17-07-2012 t/m 12-08-2012 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Intitulé

Aanpassing arbeidsvoorwaarden gemeente Montfoort, juli 2012

Aanpassing arbeidsvoorwaarden gemeente Montfoort, juli 2012

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat bij collegebesluit van 17 juli 2012: 

  • Ingaande 1 januari 2012 de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Montfoort is gewijzigd. De wijzigingen zijn conform de LOGA-circulaires CVA/U201200956 en CVA/U201201077 en hebben betrekking op een salarisverhoging en een eenmalige uitkering.

     

  • Ingaande 1 april 2012 de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Montfoort is gewijzigd. De wijzigingen zijn conform de LOGA-circulaires CVA/U201200956 en CVA/U201201077 en hebben betrekking op een salarisverhoging.

Op grond van artikel 139 Gemeentewet liggen de stukken voor een ieder vanaf 1 augustus gedurende twaalf weken ter inzage bij de receptie van het stadskantoor, tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Voor inzage van de stukken buiten de openingstijden kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de receptioniste, telefoon 0348 – 476 400.