Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Borger-Odoorn 2012

Geldend van 01-04-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Borger-Odoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Borger-Odoorn 2012
Citeertitel Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Borger-Odoorn 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Artikel 149 van de Gemeentewet
  2. Wet op de lijkbezorging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2012 Nieuwe regeling

08-03-2012

Week in Week uit 3-4-2012

12.00784