EILANDSVERORDENING van de 26e juni 1965 regelende de heffing van opcenten op de aanslagen in de Inkomstenbelasting en de Winstbelasting

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Intitulé

EILANDSVERORDENING van de 26e juni 1965 regelende de heffing van opcenten op de aanslagen in de Inkomstenbelasting en de Winstbelasting

Artikel 1.

  • 1. Op de aanslagen in de Inkomstenbelasting worden, over de belastingjaren 1966 tot en met 1969, vijftien opcenten geheven;

  • 2. Op de aanslagen in de Inkomstenbelasting worden, aanvangende met het belastingjaar 1970, vijf en twintig opcenten geheven

Artikel 2.

Op de aanslagen in de winstbelasting worden, aanvangende met de aanslagen betrekking hebbende op de boekjaren aanvangende na 30 juni 1965, vijftien opcenten geheven.

Artikel 3.

Deze eilandsverordening treeds in werking met ingang van de dag na die harer afkondiging.