Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen en retributies

Geldend van 01-01-2001 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeewolde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen en retributies
Citeertitel Regeling gemeentelijke belastingen en retributies 2001
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 6, lid 3
  2. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 13, lid 1
  3. Algemene wet inzake rijksbelastingen, art. 14, lid 1
  4. Invorderingswet 1990, art. 29
  5. Invorderingswet 1990, art. 31
  6. Gemeentewet, art. 231, lid 2
  7. Gemeentewet, art. 231, lid 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de op 24 februari 1998 vastgestelde Regeling gemeentelijke belastingen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2001 nieuwe regeling

21-12-2000

Onbekend.

V017