Beschikking van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer, en Telecommunicatie, van 4 oktober 2011, nr. DIV/1861

Geldend van 02-11-2011 t/m heden

Intitulé

Beschikking van de Minister van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer, en Telecommunicatie, van 4 oktober 2011, nr. DIV/1861

Artikel 1

Het is verboden gedurende het gehele jaar in de binnenwateren, territoriale zee en visserijzone op haaien, roggen en rogachtigen - zogenaamde kraakbeenvissen - behorende in de superorde Selachimorpha in de sub klasse Elasmobranchii van de klasse Chondrichthyes, te vissen.

Artikel 2

  • 1. De kraakbeenvissen bedoeld in artikel 1 zijn beschermd voor zo ver en voor zo lang - zij in de wateren –en in het land aanwezig zijn;

  • 2. Het is niet toegestaan, zonder of in afwijking van een daartoestrekkende ontheffing op de kraakbeenvissen, bedoeld in artikel 1, te jagen, verwonden, vangen, of doden;

Artikel 3

Het is gebruikers van de maritieme zone verboden om striknetten - zogenaamde killer nets - te gebruiken bij het vissen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de minister.

Artikel 4

Met dringende spoed en uiterste voorzichtigheid moeten onmiddellijk - en ter plekke, de kraakbeenvissen, bedoeld in artikel 1, - die per abuis worden gevangen ten gevolgen van de sport -, ambachtelijke -, commerciële dan wel andere visserij - zonder onnodig leed, terug in de zee of binnenwater worden vrijgelaten.

Artikel 5

[regelt de inwerkingtreding]