Regeling vervallen per 01-01-2020

Gedragscode voor ambtenaren van Gemeente Velsen

Geldend van 20-07-2012 t/m 31-12-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Velsen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gedragscode voor ambtenaren van Gemeente Velsen
Citeertitel Gedragscode voor ambtenaren van Gemeente Velsen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2012 01-01-2020 nieuwe regeling

03-07-2012

Jutter/ Hogeest, 19 juli 2012

B12.0350