Regeling vervallen per 25-02-2021

Monumentenverordening Rotterdam 2010

Geldend van 01-10-2010 t/m 24-02-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Monumentenverordening Rotterdam 2010
Citeertitel Monumentenverordening Rotterdam 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp 2010-160
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Monumentenwet 1988, art. 12, 14, 15 en 38
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.1 en 2.2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010 25-02-2021 Geen

30-09-2010

Gemeenteblad 2010-160

Voorstel van het B en W van 7 september 2010, registratienummer 491675; raadsstuk 2010-2188