Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012

Geldend van 01-07-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Brunssum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012
Citeertitel Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen ISD BOL 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Geen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling van ISD BOL, artikel 8 lid 1 onderdeel g, artikel 8 lid 2 onderdeel d en artikel 35 lid 5 van de Wet werk en bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Terugwerkende kracht tot 1 januari 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2012 01-01-2012 Nieuwe regeling

20-06-2012

Gemeentepagina, www.brunssum.nl, openbare bekendmakingen, d.d. 27 juni 2012

342304, Beleid en Strategie