Reglement Marktcommissie gemeente Moerdijk

Geldend van 12-07-2012 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Reglement Marktcommissie gemeente Moerdijk
Citeertitel Reglement Marktcommissie gemeente Moerdijk
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 Gemeentewet, artikel 1, sub k en artikel 3 van de Marktverordening gemeente Moerdijk en de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2012 Nieuwe regeling

26-06-2012

Moerdijkse Bode week 28, 2012

Onbekend