Regeling vervallen per 22-12-2021

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Zeeland 2012

Geldend van 15-12-2017 t/m 21-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 29-09-2017

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Zeeland 2012
Citeertitel Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Zeeland 2012
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Bestuur
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art 16

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2017 29-09-2017 22-12-2021 Art. 19, 20, 30 en 49

29-09-2017

prb-2017-5653

17020222
16-12-2015 01-04-2015 15-12-2017 Art. 7, 44 en 45

23-03-2015

Provinciaal Blad, 2015, 7996

15004601
01-04-2015 Nieuwe regeling

Provinciaal Blad, 2012, 14

12012866