Regeling vervallen per 29-11-2017

Verlenen van substitutie (1e wijz)

Geldend van 06-08-2009 t/m 28-11-2017

Intitulé

Verlenen van substitutie (1e wijz)

Registratienummer: 09.18080

Afdelingshoofd Middelen en Beheer:

gelezen de Gemeentewet, artikel 160, lid 1 onder e;

gelezen het mandaatbesluit, 7e wijziging van het college van burgemeester en wethouders van 16 augustus 2007;

gelezen dat op grond van het mandaatbesluit 10:2.1 het afdelingshoofd bevoegd is substitutie te verlenen;

gelezen de matrix inkoopprocedures Inkoopbeleid Gemeente Hoorn van

1 januari 2009;

overwegende dat het om organisatorische redenen en ook uit praktisch oogpunt gewenst is om bevoegdheden op het uitvoerende vlak substitutie te verlenen;

dat alle bekende gegevens die voor dit besluit relevant zijn in dit besluit en in het daarbij behorende register verwerkt;

Besluit:

 • 1.

  Substitutie te verlenen aan in het register in kolom ‘nieuw’ genoemde medewerkers tot € 5.000,

 • 2.

  Verleende substitutie in te trekken van medewerkers genoemd in het register in kolom ‘vervallen’;

 • 3.

  Het register van april 2009 vast te stellen;

 • 4.

  Dit besluit in het Gemeenteblad bekend te maken;

 • 5.

  Betrokkenen persoonlijk, middels een brief te informeren.

  Afdeling Middelen & Beheer

  Bijlage behorende bij besluit d.d. 10 juli 2009

  Registratienummer: 09.18080

  1. Bureau Automatisering

                                     

  Taakveld/budget

  OUD

  Naam

  medewerker

  NIEUW

  Naam medewerker

  VERVALLEN

  Naam medewerker

  1.11.2

  1.1

  Onderhoud hardware

  M.G.C. Bart

  J.A.G. Bouwman

  B.Dijks

  A.J.M. van der Laan

  P.Roeten

  M.Verberne

  M.G.C. Bart

  J.A.G. Bouwman

  B.Dijks

  A.J.M. van der Laan

  P.Roeten

  M.Verberne

  1.2

  Onderhoud software

  E.J. Post

  R.W.M. Teunen

  A.Tiepel

  E.J. Post

  R.W.M. Teunen

  A.Tiepel

  1.3

  Supplies (automatisering)

  I.Berger

  E.J. Bijhouwer

  R.Baruch

  E.J. Bijhouwer

  I.Berger

  1.4

  Onderhoud hardware en onderhoud

  software (nieuw: supplies)

  F.Westerhuis

  F.Westerhuis

  2. Bureau Documentaire Dienstverlening

                                 

  Taakveld/budget

  OUD

  Naam medewerker

  NIEUW

  Naam medewerker

  VERVALLEN

  Naam medewerker

  2.1

  Frankeerkosten

  R.Abbekerk

  R.Abbekerk

  2.2

  Archiefbenodigdheden

  J.C.M. Pieterse

  J.C.M. Pieterse

  3. Bureau Facilitaire Zaken

                                       

  Taakveld/budget

  OUD

  Naam medewerker

  NIEUW

  Naam medewerker

  VERVALLEN

  Naam medewerker

  3.1

  Onderhoud gemeentelijke panden

  J.J. Bakker sr

  J.J. Bakker

  3.2

  Beveiliging en bedrijfshulpverlening

  J.A. Bakker jr

  Vacature

  J.A. Bakker jr.

  3.3

  Onderhoud en aanschaf Inventaris en

  materialen stadhuis en buitenlocaties

  J.A. Bakker jr

  vacature

  J.A. Bakker jr.

  3.4

  Administratie en bureaukosten

  J.A. Bakker jr.

  I.Oosten

  J.A. Bakker jr.

  3.5

  Reproductie

  J.A. Bakker jr.

  I.Oosten

  J.A. Bakker jr.

  3.6

  Bedrijfskleding

  J.A. Bakker jr

  J.A. Bakker jr.

  3.7

  Vaste en mobiele telefonie

  J.A. Bakker jr

  J.A. Bakker jr.

  Vaste telefonie

  D.van Suchtelen

  Mobiele telefonie

  I.Oosten

  3.8

  Schoonmaak

  J.A. Bakker jr

  J.Sikkens

  J.A. Bakker jr.

  3.9

  Catering

  A.Heijnis

  A.Heijnis

  4. Bureau Financiën en Belastingen

                              

  Taakveld/budget

  OUD

  Naam medewerker

  NIEUW

  Naam medewerker

  VERVALLEN

  Naam medewerker

  4.1

  Belastingen

  P. A. M. Kaarsemaker

  P. A. M. Kaarsemaker

  Salarisadministratie

  D.Manneken

  Verzekeringen

  S.Ahmad

  5. Bureau Vastgoedontwikkeling

                                   

  Taakveld/budget

  OUD

  Naam medewerker

  NIEUW

  Naam medewerker

  VERVALLEN

  Naam medewerker

  5.1

  Bodemonderzoeken

  T.M. Doodeman

  T.M. Doodeman

  5.2

  Sloop- en kapwerkzaamheden

  D.J. Jesterhoudt

  D.J Jesterhoudt

  6. Bureau Informatiebeheer en beleid

                                       

  Taakveld/budget

  OUD

  Naam medewerker

  NIEUW

  Naam medewerker

  VERVALLEN

  Naam medewerker

  6.1

  Ontwikkelen, kosten stichting en bijhouden basiskaart

  R.Plak

  R.Plak

  6.2

  Bijhouden basiskaart

  B.Punt

  B.Punt

  6.3

  Abonnement GPS meetapparatuur

  R.Plak

  R.Plak

  6.4

  Waardering onroerende zaken

  Y.Roos - Bakker

  Y.Roos - Bakker