Delegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit

Geldend van 18-06-2009 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hoorn
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Delegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit
Citeertitel Delegatie vaststellen exploitatieplan bij projectbesluit
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp 001 bestuursorganen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. WRO

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

120C

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2009 nieuwe regeling

26-05-2009

Gemeenteblad 2009=17b

2009 09