Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie 2012

Geldend van 22-12-2017 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zoetermeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Zoetermeer houdende regels omtrent de werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie 2012
Citeertitel Verordening werkgeverscommissie 2012’
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
  3. artikel 107 van de Gemeentewet
  4. artikel 107a van de Gemeentewet
  5. artikel 107b van de Gemeentewet
  6. artikel 107d van de Gemeentewet
  7. artikel 107e van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017 artikel 2

27-11-2017

gmb-2017-221591

Onbekend.
22-06-2012 22-12-2017 Nieuwe regeling

11-06-2012

Postiljon, 21 juni 2012

2012-002401