Verordening Burgerinitiatief 2005

Geldend van 18-02-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Burgerinitiatief 2005
Citeertitel Verordening Burgerinitiatief 2005
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp burgerinitiatief
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2022 wijziging artikel 6 en Toelichting artikel 1 en artikel 6

01-02-2022

gmb-2022-68893

2022-001264
02-11-2005 18-02-2022 nieuwe regeling

20-10-2005

Twents Volksblad, 01-11-2005

05.1021