LANDSVERORDENING van de 13de september 1989, houdende nieuwe regelen met betrekking tot de grondslagen voor het behoud van monumenten

Geldend van 26-01-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nederlandse Antillen
Organisatietype overheidrg:NederlandseAntillen
Officiële naam regeling LANDSVERORDENING van de 13de september 1989, houdende nieuwe regelen met betrekking tot de grondslagen voor het behoud van monumenten
Citeertitel Monumentenlandsverordening 1989
Vastgesteld door Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt met ingang van het tijdstip waarop zij voor een eilandgebied in werking treedt, de Monumentenlandsverordening (P.B. 1977, no. 3) voor dat eilandgebied. De regeling is in werking getreden voor: - Curaçao op 1-3-1991 (zie landsbesluit van 26-2-1991 (P.B. 1991, no. 37); - Sint Maarten op 28-4-2000, met terugwerkende kracht t/m 1-3-2000 (zie landsbesluit van 16-3-2000 (P.B. 2000, no. 35); - Sint Eustatius op 27-9-2003, met terugwerkende kracht t/m 1-6-2001 (zie landsbesluit van 23-7-2003 (P.B. 2003, no. 92). Voor zover bekend is nog geen tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling vastgesteld voor de eilandgebieden Bonaire en Saba. Daar is op grond van art. 15, tweede lid van deze regeling de Monumentenlandsverordening (P.B. 1977, no. 3) dus nog van toepassing. Het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingsregeling van 11-9-1997 (P.B. 1997, no. 237) is vastgesteld bij landsbesluit van 25-11-1997 (P.B. 1997, no. 251). Het tijdstip van inwerkingtreding van de Landsverordening maritiem beheer van 2-3-2007 (P.B. 2007, no. 18), waarbij deze regeling werd gewijzigd, is vastgesteld bij landsbesluit van 27-12-2007 (P.B. 2008, no. 1).

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Eilandsverordening ter uitvoering van de Monumentenlandsverordening 1989 en tot wijziging van de Bouw- en Woningverordening 1935 (Monumenteneilandsverordening Curaçao) (A.B. 1990, no. 5).

Eilandsverordening ter uitvoering van de Monumentenlandsverordening 1989 en tot wijziging van de Bouw- en Woningverordening 1935 en van de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning St Maarten (Monumenteneilandsverordening Sint Maarten) (A.B. 2000, no. 1).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-01-2008 art. 1, 5

02-03-2007

P.B. 2007, no. 18

Onbekend