Verordening Maatschappelijke Participatie 2012

Geldend van 26-05-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2012

Algemeen

Overheidsorganisatie Eemnes
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Maatschappelijke Participatie 2012
Citeertitel Verordening Maatschappelijke Participatie 2012
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Maatschappelijke zorg en welzijn
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2012 01-01-2012 nieuwe regeling

18-05-2012

De Rotonde 18-05-2012

Raadsbesluit 2012/27